...a dalšími členy jsou:

Soňa Zmeškalová

Draha Smutná

Petra Přichystalová

Dušan Hrouzek

Danek Ivkovič

Petr Bárta

Hanka Sýkorová

Víťa Mrva

Zdeněk Toul

Broňa Dufek

Jitka Abrahamová

Věra Benešová