Informace o Spolku Úplet

Spolek Úplet jsme založili v Úsobrně jako občanské sdružení v roce 2013. Naším cílem je podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času dětí i celých rodin. Snažíme se přispívat ke komunitnímu životu obce tím, že pořádáme různě zaměřené akce pro veřejnost během celého roku - od tradičního Masopustu přes Velikonoční jarmark, oblíbený Dětský den a legendární Strašidelný les až po Vánoční dílny. Každý rok zkoušíme něco nového - tak přibyla i podzimní Procházka s lampiony, Sportovní den - Úsobrnský sedmiboj, Pálení čarodějnic. Od roku 2016 zajišťujeme v Úsobrně pravidelné cvičení Pilates. Od roku 2017 pracujeme systematicky s dětmi každý týden v kroužku Páteční hrátky. 

Vždy se snažíme, aby se na našich akcích lidé bavili, něco nového se naučili a odcházeli s pocitem příjemně stráveného času. Naší činností chceme udržovat dobré vztahy mezi občany a pocit sounáležitosti k obci.